Καλέστε μας: 6981612431

Online Ψυχοθεραπεία

Ανθρωποι που αντιμετωπίζουν έναν γρήγορο τρόπο ζωής, που έχουν κάποια κινητική δυσκολία η άνθρωποι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και εξωτερικό δεν στερούνται το “δώρο” της θεραπείας. 

Online Ψυχοθεραπεία

Online Συνεδρίες

Η Online Ψυχοθεραπεία στις μέρες μας αξιοποιείται από μεγάλο μέρος του πληθυσμού, οι ρυθμοί είναι γρήγοροι και κάποιες φορές ο χρόνος είναι περιορισμένος. Μέσω της απομακρυσμένης ψυχοθεραπείας άνθρωποι που αντιμετωπίζουν έναν γρήγορο τρόπο ζωής, που έχουν κάποια κινητική δυσκολία η άνθρωποι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και εξωτερικό δεν στερούνται το “δώρο” της θεραπείας. 

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της εξαποστάσεως συνεδρίας, είναι ότι καταφέρνουμε να μηδενίσουμε τον χρόνο μεταφοράς προς και από τον ψυχολόγο μας και να έχουμε την άνεση του χώρου μας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η διαδικτυακή ψυχοθεραπεία έχει ικανοποιητικά θεραπευτικά αποτελέσματα, συχνά ισάξια με την ψυχοθεραπεία δια ζώσης.

Παρ’ όλα αυτά συνιστάται να υπάρχουν και κάποιες συνεδρίες δια ζώσης, είτε κατά τη διάρκεια της πρώτης γνωριμίας είτε αν δεν είναι εφικτό, στην πορεία των συνεδριών για πιο άμεση ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και οικειότητας με τον/την θεραπευτή/τρια..


Book an appointment with Personnel Calendar using SetMore

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο χρόνο διάρκεια έχει μια συνεδρία;

Η συνεδρία Online δεν διαφέρει από τις ατομικές συνεδρίες. Έχει διάρκεια τουλάχιστον 50 λεπτά.

Τι συμβαίνει στην πρώτη Online συνεδρία;

Η πρώτη συνεδρία είναι συνεδρία γνωριμίας, σκοπός του θεραπευτή είναι να ακούσει και να καταλάβει το αίτημα που φέρνει ο θεραπευόμενος/η και να συμφωνηθεί πως θα δουλέψουν προς την αντιμετώπιση του. Αλλά και να διαγνώσει αν μπορεί ο θεραπευόμενος/η να ακολουθήσει συνεδρία εξ αποστάσεως γιατί δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις σοβαρής κρίσης η ψυχολογικής διαταραχής.

Ποια είναι η συχνότητα των συνεδριών;

Η συχνότητα είναι κάτι που συμφωνείται ανάμεσα στον θεραπευτή και τους θεραπευόμενους η το ζευγάρι στην αρχή της θεραπείας. Συνήθως οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.

Μπορώ να εμπιστευτώ τα μυστικά μου σε έναν ψυχολόγο;

Όπως και στις θεραπείες δια ζώσης έτσι και στις συνεδρίες Οnline ισχύει το επαγγελματικό απόρρητο και οι κώδικες δεοντολογίας.